06 14819439 info@pmruitercoaching.nl

Coaching

De ideale professional

De ideale professional bestaat niet, maar er is wel een rol die het beste bij je past, en een omgeving die dat optimaal faciliteert. Coaching helpt je om daar naar op zoek te gaan. Bij coaching staat bewustwording van je persoonlijk handelen centraal. Zodra je weet hoe en waarom je zaken op een bepaalde wijze aanpakt, kun je dat bewust inzetten of juist veranderen.

Coaching is daarmee een perfect loopbaaninstrument. Geen langdurig psychologisch proces vanuit zwakte, maar een doelgerichte bijdrage aan je succesvolle ontwikkeling als professional.

Korte trajecten

Ik werk graag op basis van praktische kortdurende trajecten. Na één bijeenkomst ervaren mensen vaak al een positieve verandering.
Een traject beslaat gemiddeld vijf gesprekken, eens in de twee weken. De tijd tussen de coaching is nodig om zaken te laten ‘landen’. Je leert namelijk niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart.

Mensen die bij mij komen zijn heel verschillend maar kennen één overeenkomst: ze hebben een vraag. Dat kan van alles zijn: “Ik wil een stap maken, maar welke?”, “Hoe kan ik mijn collega’s beter bereiken?”, “Wat voor leidinggevende wil ik zijn?”, “Past de organisatie nog bij mij?”.
Ik hou mensen een spiegel voor, zodat ze zichzelf en hun omgeving beter gaan zien. Daardoor zijn ze in staat om keuzes te maken.

Theorie en praktijk

Coaching vraagt moed. Wie slim is en verder wil zet de moedige stap naar coaching. Veel universitair geschoolde professionals kennen de modellen wel, maar blijven nog hangen in de theorie. De kracht van coaching is de verbinding die je vanuit theoretische kaders maakt met je eigen dagelijkse praktijk.

Manier van werken

Vertrouwen is de belangrijkste succesfactor binnen coaching. Tijdens mijn coaching mag je rekenen op een open en eerlijk optreden, oprechte constructieve, maar ook confronterende feedback. Daarbij streef ik naar de grootst mogelijke deskundigheid en zorgvuldigheid in onze relatie. Ik geef ook mijn grenzen aan wanneer ik je niet verder kan helpen.

Coachingstrajecten stellen we in nauw overleg samen op basis van de specifieke leervraag. Coaching vindt veelal plaats in de organisatie waar je werkzaam bent. De kosten worden vooraf vastgesteld, gebaseerd op de benodigde tijdsinvestering.

Teamcoaching

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Om als team energiek mee te gaan in die beweging is het goed om met elkaar stil te staan en balans op te maken. Wat is er allemaal op ons pad gekomen, wat hebben we ermee gedaan? Hebben we mooie stappen kunnen zetten in de richting van organisatiedoelstellingen? Is het ons gelukt om met elkaar in verbinding te blijven? Hebben we een bijdrage geleverd aan datgene waar we waarde aan hechten? Kortom, wat voor team willen wij zijn, wat laten we achter en waar ligt onze focus voor de toekomst?

Tijdens de coaching krijgt het team verschillende modellen aangereikt die meer inzicht geven in de gebeurtenissen op de werkvloer en de wijze waarop teamleden hier mee omgaan. Daarnaast oefenen we met methodieken die meer grip geven en de samenwerkingsrelaties verbeteren.
De constructieve en gerichte feedback kun je direct in de praktijk gebruiken.

Ik help graag om de coachvraag van het team specifiek te krijgen, en stel de inhoud van het programma op maat samen.