06 14819439 info@pmruitercoaching.nl

Bemiddeling

Samenwerkingsrelaties

Samenwerkingsrelaties worden van steeds groter belang. Het is heel normaal dat in deze samenwerking conflictsituaties voorkomen. Binnen een team zelf, met collega’s of met andere stakeholders. Overal waar mensen van elkaar afhankelijk zijn en waar zij afspraken met elkaar maken, gebeurt het wel eens dat zij het niet met elkaar eens zijn of dat afspraken worden geschonden.

Door emotie, woede, of ergernissen is het soms lastig om op constructieve wijze met elkaar in gesprek te blijven. Een derde partij kan dan een oplossing bieden. Procederen via de rechter of een geschillencommissie is een optie, maar kost meestal veel tijd, energie en geld. Vaak betekent dit tevens het einde van een goede relatie. Omdat de uitspraak door partijen uit handen wordt gegeven, is een vonnis van de rechter bovendien niet altijd de beste oplossing.

Bemiddeling

Bemiddeling is een vorm van conflictoplossing waarbij partijen onder mijn begeleiding zelf naar oplossingen zoeken. Mijn rol daarbij is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend.
Als procesbegeleider breng ik de communicatie weer op gang. Dat doe ik onder meer door het creëren van een veilig klimaat waarin partijen letterlijk op verhaal komen.

Ik ga op zoek naar onderliggende zorgen, behoeften, belangen en wensen.
Ik zorg ervoor dat iedereen evenredig aan bod komt, dat er voldoende gelegenheid is om beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien. Stap voor stap help ik zo om de onderlinge verbinding te herstellen met als doel een werkbare relatie en werkbare oplossingen voor beide partijen.

Bemiddeling kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschiloplossing. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Het werkt (relatief) snel.
 • Het is flexibel.
 • Het is kostenefficiënt.
 • De procedure is informeel.
 • Het vindt plaats in een vertrouwelijkheid en besloten sfeer.
 • Er is deskundige begeleiding.
 • De conflictpartijen spelen een actieve rol.
 • Het proces is toekomstgericht.
 • De belangen staan centraal.
 • Er is ruimte voor creatieve oplossingen.
 • Het vermijdt onnodige beschadiging van relaties.
 • Het is gericht op een gezamenlijke oplossing = win-win resultaat.
 • Er is door de gezamenlijke oplossing een hoge acceptatiegraad.

Checklist gunstige voorwaarden voor bemiddeling:

 • Goede relatie
 • Betrokkenen willen controle houden over het resultaat.
 • Beide partijen hebben goede argumenten.
 • Snelheid van handelen.
 • Betrouwbaarheid.
 • Gemeenschappelijk toekomstig belang.
 • Beide partijen willen graag stoom afblazen.
 • Belangen vallen buiten een juridisch kader.
 • Geen van de partijen wil echt gaan procederen.
 • Andere uitkomst wenselijk dan via een vonnis/beschikking mogelijk.
 • Partijen zijn zelf niet (meer) in staat om te onderhandelen of kunnen door gebrek aan vertrouwen niet effectief met elkaar communiceren.
 • Partijen kunnen zelf niet tot een oplossing komen.
 • Partijen hebben het gevoel te verliezen als ze hun eisen aanpassen.
 • Een impasse of vertraging in de onderhandelingen zal een schadelijk effect hebben op de partijen, of op hun relaties met andere partijen.
 • Een besloten, vrijwillige en niet bindende procedure heeft de voorkeur boven een procedure zonder deze karakteristieken.
 • Er is sprake van machtsongelijkheid tussen de partijen die door tussenkomst van een bemiddelaar met succes kan worden gecompenseerd.
 • Partijen hebben de wil om samen uit het probleem te komen.
 • Deelnemers aan de besprekingen zijn bevoegd om een oplossings¬overeenkomst aan te gaan (mandaat).
 • Er zijn meer partijen bij het conflict betrokken dan procespartijen zelf.
 • Er is sprake van procesmoeheid.
 • Duurzaamheid van de oplossing is een noodzaak.