06 14819439 info@pmruitercoaching.nl

Bemiddeling

Samenwerkingsrelaties

Samenwerkingsrelaties worden van steeds groter belang. Het is heel normaal dat in deze samenwerking conflictsituaties voorkomen. Binnen een team zelf, met collega’s of met andere stakeholders. Overal waar mensen van elkaar afhankelijk zijn en waar zij afspraken met elkaar maken, gebeurt het wel eens dat zij het niet met elkaar eens zijn of dat afspraken worden geschonden.

Door emotie, woede, of ergernissen is het soms lastig om op constructieve wijze met elkaar in gesprek te blijven. Een derde partij kan dan een oplossing bieden. Procederen via de rechter of een geschillencommissie is een optie, maar kost meestal veel tijd, energie en geld. Vaak betekent dit tevens het einde van een goede relatie. Omdat de uitspraak door partijen uit handen wordt gegeven, is een vonnis van de rechter bovendien niet altijd de beste oplossing.

Bemiddeling

Bemiddeling is een vorm van conflictoplossing waarbij partijen onder mijn begeleiding zelf naar oplossingen zoeken. Mijn rol daarbij is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend.
Als procesbegeleider breng ik de communicatie weer op gang. Dat doe ik onder meer door het creëren van een veilig klimaat waarin partijen letterlijk op verhaal komen.

Ik ga op zoek naar onderliggende zorgen, behoeften, belangen en wensen.
Ik zorg ervoor dat iedereen evenredig aan bod komt, dat er voldoende gelegenheid is om beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien. Stap voor stap help ik zo om de onderlinge verbinding te herstellen met als doel een werkbare relatie en werkbare oplossingen voor beide partijen.